Výstavba zpevněných ploch a oplocení

Zajišťujeme:

- zakládání zpevněných ploch
- zámkové dlažby
- betonové dlažby
- oplocení drátěné
- oplocení z KB bloků